Sociālās atlaides

Rīgas Tālmācības vidusskolai rūp tās audzēkņi, tādēļ dažādām sociālām grupām ir iespējams saņemt īpašas mācību maksas atlaides:

Atlaide*

Atlaides saņēmējs

Piezīmes

Periods

50%

Ģimenes atbalsts. Ja RTV mācās vairāki skolēni no vienas ģimenes.

1 personai no ģimenes

1 gads

50%

Daudzbērnu un mazturīgo ģimeņu atbalsts

1 personai no ģimenes

1 gads

30%

Jauno vecāku atbalsts

Bērns līdz 3 gadu vecumam

1 gads

50%

Cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsts

3 personām mācību gadā

Viss periods

80%

Īpašu sociālo grupu un projektu izglītojamiem

Katrai personai

Viss periods

Cita atlaide var tikt piemērota, saņemot izglītojamā iesniegumu ar argumentētu pamatojumu, kuru izvērtē un lēmumu pieņem Dibinātājs.