Secondary education and programming basic skills

Programmēšanas komplekts

Programmas licencēšanas ID: V_2940

Akreditācijas ID: AP_1475, akreditācijas derīguma termiņš 04.04.2028

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā komplektu, kurā var apgūt PROGRAMMĒŠANAS PAMATUS un  atsevišķi dbaszinību priekšmetus. Šis 4 dabaszinātņu «komplekts» pēc jaunā valsts standarta nav dalāms! Kursā "Sports un veselība" apgūst tikai mācību satura teorētisko daļu.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts atzītu izglītības dokumentuatestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Mācību maksa:

EUR 55,00 mēnesī (9 maksājumi) uzsākot mācības septembrī.

Programmēšanas komplekts sastāv no šādiem kursiem:

Vari iepazīties ar īsu katra kursa satura aprakstu atbilstoši valsts standartam izglītībā.

Padziļināto kursu var izvēlēties tikai, ja ir apgūts atbilstošais pamatkurss (pamatkursi ir apzīmēti ar romiešu cipariem I, piemēram, Latviešu valoda I, Fizika I, utt.).

Ne mazāk kā 2 padziļinātājos kursos jākārto valsts eksāmeni.

PROJEKTA DARBS  ir obligāts visiem, tas jāveic saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem un jāaizstāv kā pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.

Pamatkursu un padziļināto kursu apraksti pa mācību jomām pieejami skola2030.lv mājas lapā ŠEIT

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Informācija skolēniem par SKOLA2030 

Informācija vecākiem par SKOLA2030 

Informācija par mācību norisi un iestāšanos vidusskolā