Kas ir tālmācība

Tālmācība

Kas ir tālmācība?

Tālmācība ir izglītības ieguve neklātienē. Viss mācību process notiek internetā īpaši izveidotā mācību e-vidē. Tālmācību raksturo īpaši patstāvīgām mācībām izstrādāti mācību materiāli, pārbaudes darbi un izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī individuāls mācīšanās temps. Modernās tehnoloģijas ļauj tālmācību organizēt ļoti efektīvi. Mēs ticam, ka katrs cilvēks ir spējīgs daudzas lietas apgūt patstāvīgi, mācoties savā veidā, savā tempā un savā laikā. Īstenībā tieši tāda ir interesanta dzīve – visu laiku kaut ko mācīties!

10 priekšrocības, mācoties Rīgas Tālmācības vidusskolā:

 • Līgums ar skolu ir vienkāršs – mēs nodrošinām visu e-mācībām nepieciešamo, tu apņemies sekmīgi mācīties.
 • Jebkurā brīdī internetā pieejami tālmācības e-mācību līdzekļi un ieskaites un tavi mācību rezultāti.
 • Skola palīdz, atbalsta, motivē un organizē mācību plānu.
 • Tu pats/pati izvēlies kad, kur un cik ilgi mācīties.
 • Mācības var apvienot ar darbu, ģimeni, aizraušanos, kā arī ietaupi laiku un ceļa izdevumus.
 • Mācības, konsultācijas un ieskaišu kārtošana notiek internetā.
 • Pieredzējušu pedagogu atbalsts, videolekcijas un konsultācijas internetā.
 • Katras klases vielu var apgūt paša izvēlētā tempā.
 • Iegūsti valsts atzītu apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību.
 • Paver savai nākotnei jaunas iespējas, iegūsti izglītību!

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

 

Tālmācība ir īpaši piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem nav iespējas turpināt vai uzsākt mācības tradicionālajā vidusskolā. Tālmācība dod iespēju sekmīgi mācīties neierobežotā attālumā no izglītības iestādes - Rīgas Tālmācības vidusskolas, un apvienot mācības ar darbu vai profesionāla sportista, mūziķa karjeru, ar ģimenes dzīvi vai hobiju.

Izvēloties e-mācības, ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei. Jāapzinās savas iepriekšējās zināšanas, spējas, intereses, vēlmes un vajadzības, aktīvi iesaistoties mācību procesā un saprotot, ka mācības ir sadarbība ar apkārtējo pasauli. Jāattīsta savs mācīšanās stils un ritms, sev raksturīga pieeja mācību uzdevumiem un spēja uzņemties atbildību par savu mācību mērķu sasniegšanu.

Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem - atklāts, plaši pieejams (angliski - open). Kopumā to varētu apzīmēt ar terminu - brīva mācīšanās, ar to uzsverot, ka:

 • mācoties tālmācībā, teorija tiek galvenokārt apgūta mājās vai paša izvēlētā vietā, nemērojot katru dienu ceļu uz skolu;
 • zināšanu apguve notiek patstāvīgi mācoties, pedagogi nevis māca, bet palīdz mācīties, līdz ar to tiek būtiski samazināts skolā pavadītais laiks, un Tu netiec atrauts no ģimenes un darba;
 • tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas;
 • piedāvātā metodika un mācību līdzekļu veids (tālmācības materiāli, elektroniska mācīšanās vide u.c.) pielāgoti konkrētās izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem;
 • Tu varēsi mācīties tieši sev piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties pie grūtāk izprotamām tēmām vai pārlecot zināmām lietām;
 • ieskaites Tu varēsi kārtot bez stresa, izmantojot visus pieejamos tālmācības papildmateriālus;
 • jo grūtāk ir gājis ar mācībām, jo lielāks prieks par sasniegto!

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Absolvents saņem izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību - tieši tādu pašu kā visās citās Latvijas skolās, kas sniegs tieši tādas pašas iespējas. Daudzi Rīgas Tālmācības vidusskolas absolventi turpina izglītību gan Latvijas, gan ārvalstu koledžās un augstskolās.

Valsts pārbaudījumi - eksāmeni jākārto klātienē

9. klases noslēgumā jānokārto šādi valsts pārbaudījumi (2022./2023.m.g.):

 • eksāmens latviešu valodā,
 • matemātikā,
 • svešvalodā: angļu vai vācu valodā.

 

Lai pabeigtu vidusskolu, eksāmeni latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (optimālajā vai padziļinātajā līmenī) ir OBLIGĀTI.

Vidusskolā 11. klasē jau ir iespēja kārtot šādus eksāmenus optimālajā līmenī:

latviešu valodā;

angļu valodā (B2);

matemātikā

Ja pēc 11. klases plāno turpināt latviešu valodas, sveš­valodas vai matemātikas apguvi augstākajā līmenī, tad 11. klases beigās optimālā līmeņa eksāmenu var nekārtot.

Pēc 12. klases būs jābūt nokārtotiem ne mazāk kā diviem eksāmeniem padziļinātājos kursos augstākajā līmenī, tajā skaitā tie var būt arī matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. 

Piemēram, pilnu eksāmenu komplektu iespējamie varianti: 

1. Latviešu valoda (augst.), matemātika (opt.), svešvaloda (augst.).
2. Latviešu valoda (opt.), matemātika (opt.), svešvaloda (opt.), sociālās zinātnes (augst.), ģeogrāfija (augst.).
3. Latviešu valoda (augst.), matemātika (opt.), svešvaloda (opt.), fizika (augst.). u.c.

 

 1. Valsts eksāmenu datumus un laiku nosaka Ministru kabinets. Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem pieejama VISC mājas lapā - ŠEIT.
 2. Eksāmenus var nokārtot tikai ierodoties klātienē.
 3. No valsts eksāmeniem var saņemt atbrīvojumu veselības stāvokļa dēļ Ministru kabineta noteiktā kārtībā (MK noteikumi Nr.112).
 4. Lai saņemtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, ir jābūt iegūtiem vērtējumiem gadā visos mācību priekšmetos un jābūt nokārtotiem visiem eksāmeniem. Tikai viens vērtējums drīkst būt zemāks par 4 ballēm.
 5. Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir jābūt iegūtiem vērtējumiem gadā visos mācību priekšmetos un jābūt nokārtotiem eksāmeniem. Neviens vērtējums gadā nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm.

Mācības iespējams uzsākt jebkurā laikā, pat semestra vidū, pārnākot no citas skolas. Tādā veidā netiek zaudēts laiks un mācības var turpināt vai atsākt nekavējoties pēc individuāla plāna. Visi mācību priekšmeti, kurus Tu jau esi apguvis, tiek ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstu vai liecību, kas to apliecina.

Paver nākotnei jaunas iespējas, iegūsti kvalitatīvu izglītību!