Kas ir tālmācība

Tālmācība

Kas ir tālmācība?

Tālmācība ir izglītības ieguve neklātienē. Viss mācību process notiek internetā īpaši izveidotā mācību e-vidē. Tālmācību raksturo īpaši patstāvīgām mācībām izstrādāti mācību materiāli, pārbaudes darbi un izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī individuāls mācīšanās temps. Modernās tehnoloģijas ļauj tālmācību organizēt ļoti efektīvi. Mēs ticam, ka katrs cilvēks ir spējīgs daudzas lietas apgūt patstāvīgi, mācoties savā veidā, savā tempā un savā laikā. Īstenībā tieši tāda ir interesanta dzīve – visu laiku kaut ko mācīties!

10 priekšrocības, mācoties Rīgas Tālmācības vidusskolā:

 • Līgums ar skolu ir vienkāršs – mēs nodrošinām visu e-mācībām nepieciešamo, tu apņemies sekmīgi mācīties.
 • Jebkurā brīdī internetā pieejami tālmācības e-mācību līdzekļi un ieskaites un tavi mācību rezultāti.
 • Skola palīdz, atbalsta, motivē un organizē mācību plānu.
 • Tu pats/pati izvēlies kad, kur un cik ilgi mācīties.
 • Mācības var apvienot ar darbu, ģimeni, aizraušanos, kā arī ietaupi laiku un ceļa izdevumus.
 • Mācības, konsultācijas un ieskaišu kārtošana notiek internetā.
 • Pieredzējušu pedagogu atbalsts, videolekcijas un konsultācijas internetā.
 • Katras klases vielu var apgūt paša izvēlētā tempā.
 • Iegūsti valsts atzītu apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību.
 • Paver savai nākotnei jaunas iespējas, iegūsti izglītību!

sākt mācīties
 

Tālmācība ir īpaši piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem nav iespējas turpināt vai uzsākt mācības tradicionālajā vidusskolā. Tālmācība dod iespēju sekmīgi mācīties neierobežotā attālumā no izglītības iestādes - Rīgas Tālmācības vidusskolas, un apvienot mācības ar darbu vai profesionāla sportista, mūziķa karjeru, ar ģimenes dzīvi vai hobiju.

Izvēloties e-mācības, ir jābūt psiholoģiski gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei. Jāapzinās savas iepriekšējās zināšanas, spējas, intereses, vēlmes un vajadzības, aktīvi iesaistoties mācību procesā un saprotot, ka mācības ir sadarbība ar apkārtējo pasauli. Jāattīsta savs mācīšanās stils un ritms, sev raksturīga pieeja mācību uzdevumiem un spēja uzņemties atbildību par savu mācību mērķu sasniegšanu.

Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem - atklāts, plaši pieejams (angliski - open). Kopumā to varētu apzīmēt ar terminu - brīva mācīšanās, ar to uzsverot, ka:

 • mācoties tālmācībā, teorija tiek galvenokārt apgūta mājās vai paša izvēlētā vietā, nemērojot katru dienu ceļu uz skolu;
 • zināšanu apguve notiek patstāvīgi mācoties, pedagogi nevis māca, bet palīdz mācīties, līdz ar to tiek būtiski samazināts skolā pavadītais laiks, un Tu netiec atrauts no ģimenes un darba;
 • tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas;
 • piedāvātā metodika un mācību līdzekļu veids (tālmācības materiāli, elektroniska mācīšanās vide u.c.) pielāgoti konkrētās izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem;
 • Tu varēsi mācīties tieši sev piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties pie grūtāk izprotamām tēmām vai pārlecot zināmām lietām;
 • ieskaites Tu varēsi kārtot bez stresa, izmantojot visus pieejamos tālmācības papildmateriālus;
 • jo grūtāk ir gājis ar mācībām, jo lielāks prieks par sasniegto!

sākt mācīties
 

Absolvents saņem izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību - tieši tādu pašu kā visās citās Latvijas skolās, kas sniegs tieši tādas pašas iespējas. Daudzi Rīgas Tālmācības vidusskolas absolventi turpina izglītību gan Latvijas, gan ārvalstu koledžās un augstskolās.

Mācības iespējams uzsākt jebkurā laikā, pat semestra vidū, pārnākot no citas skolas. Tādā veidā netiek zaudēts laiks un mācības var turpināt vai atsākt nekavējoties pēc individuāla plāna. Visi mācību priekšmeti, kurus Tu jau esi apguvis, tiek ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstu vai liecību, kas to apliecina.

Varbūt Tev labāk padodas mācības rīta stundās, bet varbūt tieši pretēji – esi pūce un spēj mācīties tikai vēlās vakara stundās? Mācības tālmācībā ir ērtas un elastīgas, jo ļauj pašam organizēt savu laiku. Skola nodrošina mācības attālināti, ievietojot mācību materiālus – grāmatas un video lekcijas, kā arī uzdevumus īpašā RTV mācību e-vidē. Pedagogi turpat e-vidē pārbauda izpildītās ieskaites, liek atzīmes, komentē savu vērtējumu un sniedz rekomendācijas turpmākajām mācībām.

Uzņemšana Rīgas Tālmācības vidusskolā norit visu gadu.

Paver nākotnei jaunas iespējas, iegūsti kvalitatīvu izglītību!