Izglītības saturs un darba tirgus: pētījuma rezultāti

Publicēts: 13.02.20

Rīgas Tālmācības vidusskolas izglītības kvalitātes indeksa rezultāti liecina, ka 30,3% iedzīvotāju norādījuši, ka izglītības saturs, kas tiek piedāvāts aroda un profesionāli tehniskajās skolās, neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Tajā pašā laikā 49,7% norādījuši, ka izglītības saturs ir drīzāk atbilstošs, bet 4,8% – ļoti atbilstošs.

Analizējot sniegtās atbildes, var secināt, ka atšķiras to respondentu vērtējums, kuriem ģimenē ir bērni vai jaunieši, kuri šobrīd iegūst izglītību, un to respondentu vērtējums, kuru ģimenēs šobrīd nav bērnu vai jauniešu, kas mācās. Ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kas mācās, 32.7% respondentu norādījuši, ka aroda un profesionāli tehniskajās skolās izglītības saturs neatbilst darba tirgus prasībām, savukārt 62,2% norādīja, ka tas ir atbilstošs. Ģimenēs bez bērniem un jauniešiem, kas mācās, 29,9% norādīja, ka aroda un profesionāli tehniskajās skolās izglītības saturs neatbilst darba tirgus prasībām, savukārt 52,7% norādīja, ka tas ir atbilstošs.

Raugoties uz respondentu vērtējumu reģionu griezumā, iespējams secināt, ka kritiskākie ir Zemgales iedzīvotāji, no kuriem 34% norādījuši, ka aroda un profesionāli tehniskajās skolās izglītības saturs neatbilst darba tirgus prasībām. Rīgā tā uzskata 32% aptaujāto, Vidzemē – 30%, Latgalē – 28%, bet Kurzemē – 27%.

Salīdzinot respondentus, kuri runā latviešu valodā un krievu valodā, secināts, ka 33% respondenti, kuru sarunvaloda ģimenē ir krievu valoda, novērtējuši, ka aroda un profesionāli tehniskajās skolās izglītības saturs neatbilst darba tirgus prasībām. Starp respondentiem, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, tā uzskata 29%.

“Respondentu viedoklis par izglītības saturu aroda un profesionāli tehniskajās skolās pēdējos gados ir nedaudz uzlabojies, jo sākot ar 2011. gadu ir veikti nopietni ieguldījumi profesionālās izglītības attīstībā un pilnveidošanā. Izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, veikta gan ēku, gan mācību satura modernizācija. Mainīts arī statuss vairākām izglītības iestādēm, pārejot uz profesionālās izglītības kompetenču centra nosaukumu (PIKC),” stāsta Rīgas Tālmācības vidusskolas pedagogs, ekonomists Edgars Čerkovskis.

Pētījums veiks no 2019. gada oktobra sākuma līdz 2019. gada novembrim un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondenti no visas Latvijas.

Izglītības kvalitātes indekss veidots sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS ar mērķi apzināt situāciju izglītības jomā, kā arī sekmēt izglītības pieejamību un kvalitāti visā Latvijā. 

Publikācijas pieejamas
www.aprinkis.lv
www.reitingi.lv

Foto: freepik.com