Mācību e-vide

Mācību līdzekļi RTV mācību e-vidē

Mācību materiāli

Katram audzēknim tiek izveidots savs individuālais profils Rīgas Tālmācības vidusskolas mācību e-vidē, piešķirot lietotājvārdu un paroli.

 • RTV mācību e-vidē katram mācību priekšmetam ir izveidoti īpaši tālmācībai paredzēti mācību materiāli.
 • Mācību materiālus veidojuši pieredzējuši pedagogi un tajos, atbilstoši obligātajam mācību saturam, īsi un koncentrēti izklāstīts viss būtiskais, lai sagatavotos ieskaitei.
 • Mācību materiāls ir pieejams jebkurā laikā, kad rodas brīdis mācībām.
 • Mācību materiālā ietverti padomi, kā mācīties, kā arī pašpārbaudes uzdevumi un vingrinājumi, lai vari pats pārliecināties, ka mācību saturs ir apgūts.
 • Mācību līdzekļus drīkst lietot arī ieskaites pildīšanas laikā.

Videolekcijas

 • Katram mācību priekšmetam RTV mācību e-vidē ir iekļautas videolekcijas.
 • Videolekcijās Rīgas Tālmācības vidusskolas pedagogi izklāsta galvenās tēmas, izskaidro uzdevumu risināšanas piemērus u.c., kas palīdz labāk apgūt mācību saturu.
 • Videolekcijas ir pieejamas jebkurā laikā, kad rodas brīdis mācībām.
 • Videolekcijas piedāvājam kā ieteicamo papildus mācību līdzekli, lai nostiprinātu iegūtās zināšanās.

Konsultācijas - vebināri

Pirms ikmēneša ieskaitēm tiek piedāvāta iespēja piedalīties virtuālās konsultācijās jeb vebināros, lai labāk sagatavotos gaidāmajām ieskaitēm. Tā ir iespēja sazināties ar pedagogu reālā laikā, lai uzdotu interesējošos jautājumus.

 • Ja nav iespējas piedalīties vebinārā tiešsaistē, pēc tam var noskatīties ierakstu.
 • Individuālai konsultācijai vari sazināties ar pedagogu Skype/Zoom/WhatsApp
 • Vienmēr vari uzdot jautājumus, nosūtot tos pedagogam e-vidē.
 • Jebkuru savu jautājumu droši sūtīt uz e-pastu [email protected]  un Rīgas Tālmācības vidusskolas pieredzējušie darbinieki atbildēs vai nodos informāciju atbilstošajam pedagogam!

Testi un ieskaites

 • Kad ir izstudēti mācību materiāli un saturs apgūts – laiks pildīt ieskaites. Seko savam ieskaišu grafikam!
 • Saskaņā ar RTV izglītības programmu ik mēnesi ir jāapgūst 3-4 mācību priekšmeti un katrā no tiem jānokārto ieskaite.
 • Ja esi izvēlējies mācīties intensīvāk vai tieši otrādi – lēnāk, tad izstrādājam individuālu mācību un ieskaišu grafiku.
 • Ieskaites pildīšanas laikā drīkst izmantot tālmācības mācību līdzekļus, kā arī citus uzziņas avotus.
 • Vērtējums ieskaitē un pedagoga komentāri ir apskatāmi Tavā profilā ne vēlāk kā piecu dienu laikā.
 • Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, ieskaiti iespējams pārrakstīt divu nākamo nedēļu laikā.