Dibinātājas uzruna

Dibinātājas uzruna 

Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja, direktore no 2009. līdz 2012. gadam Dr.paed., Mg.psych. Ilze Kalniņa, starptautiskā Luda Bērziņa konkursa laureāte par inovatīvu darbību izglītībā

Dr.paed., Mg.psych. Ilze Kalniņa, Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja, direktore no 2009. līdz 2012. gadam, starptautiskā Luda Bērziņa konkursa laureāte par inovatīvu darbību izglītībā.
 

“Ja Jums ir vēlme mainīt sevi, lai varētu mainīt apkārtējo pasauli, aicinu iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību pirmajā tālmācības vidusskolā Latvijā- Rīgas Tālmācības vidusskolā - lai kur Jūs dzīvotu, lai ko Jūs darītu!”
 

Pirms 14  gadiem tālmācība pamata un vidējās izglītības kontekstā bija kaut kas novators, netradicionāls un neierasts, jo līdz tam izglītību tālmācībā varēja iegūt tikai koledžās un augstākajās izglītības iestādēs.
 

2009./2010. mācību gads bija pirmais, kad Latvijas Republikā tika uzsākta vispārējas vidējās izglītības apguve neklātienes formas paveidā – tālmācībā, kas tad tika pavadīta ar neticību un skepsi, gan no dienas skolu, gan no vakarskolu direktoru puses.
 

Savukārt no 2010./2011. mācību gada tiek piedāvāta pamatizglītības programma (7.-9.klasei).
 

Mūsu mērķauditorija ir ikviens, kurš vēlas iegūt izglītību tālmācība, kurš savu laiku velta sportam, mūzikai vai citam hobijam, ikviens, kurš sev vien zināmu iemeslu dēļ varbūt ir pārtraucis mācības un labprāt tās atsāktu, iegūstot pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.
 

Pateicoties manai personīgajai pieredzei, kas iegūta vairāk kā 5 gadu garumā strādājot tālmācības koledžā par pasniedzēju lasot lekcijas gan Anglijā, gan Īrijā un popularizējot tālmācības priekšrocības augstākajā izglītībā un piedāvājot studentiem iegūt profesiju tālmācībā. Tad atsaucoties uz manu studentu ierosinājumu, kuru radinieki bija izbraukuši strādāt uz Īriju un Angliju, tika nodibināta PIRMĀ tālmācības vidusskola Latvijā - Rīgas Tālmācības vidusskola, kura 2019. gada 6. martā svinēja savu 10 gadu pastāvēšanu un priecājas, ka ir lielākā un draudzīgākā tālmācības vidusskola Latvijā ar lielāko skolas beidzēju skaitu valstī!
 

Toreiz, nodibinot pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā, tālmācībā studējošos sākām saukt par studentiem, tādējādi pārnesot manu pasniedzējas pieredzi un cienot mūsu tobrīd dzīves pieredzes bagāto un nobriedušo studentu (pirmie mūsu studenti bija vecumā no 25 līdz 57 gadiem).
 

Lai izveidotu pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā tika apzināta arī kaimiņvalstu pieredze tālmācībā un noslēgts sadarbības līgums. Tā Ozas vidusskolā Viļņā kopš 2006. gada ar Eiropas Savienības līdzekļu atbalstu izveidota tālmācība skolēniem no 7. līdz 12. klasei.
 

Īpašu atsaucību un ieinteresētību par Latvijas tautiešu izglītošanās iespējām Īrijā izrādīja Latvijas vēstniecības Īrijā un Anglijā vēstnieki, kuri atbalstīja vēl plašākai sabiedrībai nezināmas izglītības iestādes centienus popularizēt tālmācības izglītības priekšrocības vidējā izglītībā.
 

Šobrīd varu būt pateicīga savam liktenim, ka tieši man tika dota iespēja ieviest šo inovāciju izglītībā un likt pirmo pamatakmeni, un sākt piedāvāt pamata un vidējo izglītību tālmācībā. Esmu gandarīta, ka mana pieredze un ieguldītais darbs, aktīvi popularizējot tālmācības ideju Latvijā, ir vainagojies ar tālmācības programmu plašo pieejamību. Lepojos, ka šobrīd Latvijā ir daudzas citas jaunas tālmācības skolas, kuras izmanto šo manu 14 gados aprobēto metodoloģisko pieeju.
 

Mūsu vērtības ir uzņēmība, zināšanas, panākumi un brīvība!
 

Ja Tu uzskati par svarīgām vismaz divas no šīm vērtībām, tad, mūsu piedāvātās izglītības programmas noteikti būs nozīmīgas Tavai personībai un nākotnes veidošanai.