Pedagogi

Mūsu lieliskie pasniedzēji

Gunta Lagzda
Latviešu valoda un literatūra 10. - 12. klasei
Aina Slesare
Latviešu valoda un literatūra 10. - 12. klasei
Indra Barkāne
Latviešu valoda un literatūra 7. - 9. klasei
Antra Žilde
Angļu valoda 10. - 12. klasei
Tatjana Gžibovska
Angļu valoda 7. - 9. klasei
Dace Skutele
Vācu valoda 10. - 12. klasei
Anita Šapkova
Krievu valoda 10. - 12. klasei
Renāte Ničiporčika
Latvijas un pasaules vēsture 10. - 12. klasei, Vēsture un sociālās zinātnes 10. - 12. klasei
Anita Gintere
Sociālās zinības, Latvijas vēsture un Pasaules vēsture 7. - 9. klasei
Inga Zviedre
Matemātika 10. - 12.klasei
Inese Siņavska
Matemātika 10. - 12. klasei
Aija Eversone
Matemātika 7. - 9. klasē
Valentīna Legzdiņa
Bioloģija 10. - 12. klasei
Marina Kazanceva
Bioloģija 7. - 9. klasi, Veselības mācība vidusskolā
Edgars Grīnis
Fizika 8. - 9. klasē
Mārīte Grīne
Fizika 10. - 12. klasei, Dabaszinības 10. - 12. klasei
Andris Stukāns
Informātika 10. - 12. klasei
Dace Brasliņa
Vizuālā māksla 7. - 12. klasei, Psiholoģija 10. - 12. klasei
Ieva Ūdre
Mūzika 7. - 12. klasei
Edgars Čerkovskis
Ekonomika 10. - 12. klasei, Politika un tiesības 10. - 12. klasei, Vēsture un sociālās zinātnes 10. - 12. klasei
Inta Znotiņa
Programmēšana 10. - 12. klasei
Vineta Ikauniece-Ozoliņa
Izglītības psihologs
Mārtiņš Miglinieks
Sports un veselība 10. - 12. klasei
Agita Berkmane
Matemātika 7. - 9. klasei
Eva Melngaile
Dizains un tehnoloģijas 7. - 9. klasei, 10. - 12. klasei
Anda Lipste
Dabaszinības 10. klasei, Ķīmija 8. - 10. klasei
Zane Drozdova
Latviešu valoda un literatūra 10. klasei