Pedagogi

Mūsu lieliskie pasniedzēji

Gunta Lagzda
Latviešu valoda un literatūra vidusskolā
Aina Slesare
Latviešu valoda un literatūra vidusskolā, literatūra pamatskolā
Indra Barkāne
Latviešu valoda un literatūra pamatskolā
Tatjana Gžibovska
Angļu valoda pamatskolā un vidusskolā
Dace Skutele
Vācu valoda pamatskolā un vidusskolā
Anita Šapkova
Krievu valoda pamatskolā un vidusskolā
Renāte Ničiporčika
Vēsture un sociālās zinātnes, padziļinātā vēsture vidusskolā
Anita Gintere
Sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture pamatskolā
Inese Siņavska
Matemātika vidusskolā
Valentīna Legzdiņa
Bioloģija vidusskolā
Marina Kazanceva
Bioloģija pamatskolā
Edgars Grīnis
Padziļinātā fizika vidusskolā
Mārīte Grīne
Fizika pamatskolā un vidusskolā, projektu darbs vidusskolā
Andris Stukāns
Datorika pamatskolā un vidusskolā
Dace Brasliņa
Vizuālā māksla pamatskolā, psiholoģija, vizuāli plastiskā māksla vidusskolā
Ieva Ūdre
Mūzika pamatskolā un vidusskolā
Edgars Čerkovskis
Vēsture un sociālās zinātnes, padziļinātās sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības pamati vidusskolā
Inta Znotiņa
Programmēšana vidusskolā
Agita Berkmane
Matemātika vidusskolā
Eva Melngaile
Dizains un tehnoloģijas pamatskolā un vidusskolā
Anda Lipste
Ķīmija pamatskolā un vidusskolā
Aiva Gaidule
Dabaszinības, medicīnas pamati vidusskolā
Andris Ģērmanis
Ģeogrāfija pamatskolā un vidusskolā, novadu mācība vidusskolā
Dagnija Rjapolova
Digitālais dizains vidusskolā
Diāna Eglīte
Padziļinātā latviešu valoda un literatūra vidusskolā, radošā rakstīšana vidusskolā
Dace Kravale
Teātra māksla pamatskolā, publiskā uzstāšanās vidusskolā
Ēriks Kāpostiņš
Inženierzinības pamatskolā
Inga Zviedre
Matemātika vidusskolā
Toms Benjavs
Padziļinātā angļu valoda vidusskolā
Vija Fiļipenoka
Matemātika pamatskolā
Nataļja Nafikova
Franču valoda vidusskolā
Ļevs Rusilo
Kultūra un māksla vidusskolā
Ilze Lazda
Sports un veselība pamatskolā un vidusskolā
Iveta Murāne
Astronomija vidusskolā
Viktorija Afanasjeva
Angļu valoda vidusskolā