Atzīti par PREČU ZĪMI!

Publicēts: 25.03.20

Esam ieguvuši PREČU ZĪMES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU! Jūtam gandarījumu un lepnumu!

Latvijas Republikas Patentu valde apliecina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” ietvertais apzīmējums ir iekļauts Valsts preču zīmju reģistrā.