Pedagoģiskās padomes sēde 2019./2020.m.g.

Publicēts: 19.06.20

Šodien aizvadīta darbīga pirmssvētku diena! 🙂
Darba nedēļa noslēdzās ar pedagoģiskās padomes sēdi. Gada noslēguma uzrunas, tika apskatīti 2019./2020. mācību gada rezultāti, iepazināmies ar virtuālo ekonomikas kabinetu, katrs skolotājs izmēģināja virtuālās brilles. Interesanta pieredze, jaunas idejas turpmākam - mūsdienīgākam darbam! Paldies pedagogam Edgaram Čerkovskim par inovācijām! 👌

Dienas gaitā sniegtas pamācības pedagogiem par jauno RTV mācību vidi! ❗️
Sākot ar 2020./2021. mācību gadu visām Latvijas skolām stājas spēkā jauns valsts vispārējās vidējās izglītības standarts, tādēļ 7. un 10. klasē izglītības programmas mainīsies! Pedagogi čakli strādāja grupās izstrādājot vadlīnijas jauno mācību materiālu struktūrai, kā arī pārbaudes darbu veidošanai.
Kolēģi, esam pelnījuši atpūtu! Lai lustīgi svētki! 

FOTOGALERIJA