Gandarījums par audzēkņu sasniegumiem!

Publicēts: 12.12.18

Gandarījums par Rīgas Tālmācības vidusskola audzēkņu dalību projektā "Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā"".
Ketija Sīpola ar savu fotogrāfiju ieguvusi 1. vietu,
Jūlija Bille Vecpuise fotokonkursā ieguva 2. vietu!
Meitenes, lai jums radoša izaugsme turpmāk!
Projekta rezultātā dāvana skolai Latvijas simtgadē ir dalībnieku radītās fotogleznas!