Mācību līdzfinansējums

Publicēts: 02.06.23

Izmanto savas iespējas!

Noskaidro, vai Tava pašvaldība līdzfinansē mācības privātajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs!

Iepazīsties ar konkrētās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kādi ir nosacījumi, lai varētu iegūt līdzfinansējumu.

Informē skolas administrāciju. Ja būs nepieciešams, skola slēgs sadarbības līgumu ar konkrēto pašvaldību.

Pašvaldībām ir noteikts atbalsta apmērs par vienu izglītojamo mēnesī. No tā būs atkarīga Tava mēneša mācību maksa. Iespējams, ka pilnīgi visu mācību maksu katru mēnesi segs Tava pašvaldība.

Rīgas Tālmācības vidusskola jau ir noslēgusi līgumus ar Mārupes, Ogres, Siguldas, Ādažu, Ropažu, Cēsu un Ķekavas pašvaldībām. No septembra šo novadu studentiem, ja viņiem izpildīsies atbilstoši saistošie noteikumi – maksu par mācībām segs pašvaldība.

Tev ir visas iespējas gūt pašvaldības atbalstu mācību līdzfinansējumam.