RTV absolventi turpina studēt augstākajās izglītības iestādēs

Publicēts: 13.10.21

Veicot ikgadējo absolventu aptauju, noskaidrojām, ka no aptaujātajiem studentiem lielākā daļa turpina studēt augstākajās izglītības iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Nedaudz mazāk kā puse uzsākuši vai turpina darba gaitas valsts vai privātajā sektorā.

Noskaidrojām, kurās Latvijas augstākās izglītības iestādēs izvēlējušies studet RTV absolventi:

Absolventi turpina studijas dažādās nozarēs/jomās, taču visbiežāk pārstāvētas ir:

Novēlam veiksmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas 2021. gada absolventiem!