Trešā sekmīgā skolas akreditācija!

Publicēts: 11.04.22

Sveicam skolas vadību, administrāciju, pedagogus, studentus un viņu ģimenes! Kopīgais darbs tika atzinīgi novērtēts un skola tika akreditēta uz 6 gadiem – līdz 2028.gada 4.aprīlim! Mūsu kvalitātes līmenis atbilstoši iegūtajam novērtējumam ir 71,5% - ļoti labi!

Paldies visiem par aktīvo līdzdalību skolas darba plānošanā, par savstarpējo sadarbību, profesionalitāti, pozitīvo attieksmi, ikdienas darbu!

Mēs, kā pirmā tālmācības vidusskola Latvijā turpināsim savu misiju - nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību TĀLMĀCĪBĀ!

Akreditācijas komisijas ziņojums IKVD lapā