Zinību diena 2022

Publicēts: 13.09.22

Septembra otrajā sestdienā tradicionāli tikāmies klātienē, lai atklātu jauno mācību gadu. Satikās pedagogi, administrācija, studenti! Bija iespēja "skatīt vaigā" tālmācības skolotājus. Baudījām muzikālus sveicienus no Montas Martas un Arda 🎼

Vieslekcijā noskaidrojām, kas ir grafoloģija no Anitas Milleres. Analizējām savus rakstītos burtus un pētījām pasaulē slavenu personību rokrakstus.

Pavadīta aizraujoša Zinību diena! Lai mums pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!

Lai mums visiem šajā gadā ir gudrība priecāties par katru mirkli!

FOTOGALERIJA ZINĪBU DIENA 2022