Studentu pašpārvalde 2022./2023.m.g.

Publicēts: 14.10.22

Šogad skolas STUDENTU PAŠPĀRVALDĒ darbošanos uzsākušas 8 brīnišķīgas studentes! Jā, pagaidām tikai meitenes!

Organizētas vairākas Zoom tikšanās, pagājusi Zinību diena, sasveikti pedagogi Skolotāju dienā un Labo darbu nedēļa aizritējusi.

Meitenes turpina plānot un realizēt savas idejas, arī Tu vari pievienoties viņām un padarīt savu skolas dzīvi interesantāku!