Uzsākam dalību projektā MaKE IT

Publicēts: 10.11.22

Rīgas Tālmācības vidusskola uzsāk dalību projektā “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” pasākumu īstenošanā.

Ar Rīgas Tālmācības vidusskolas finansiālo atbalstu tiks izstrādāti mūsdienīgi un inovatīvi mācību materiāli skola 2030 Sociālā un pilsoniskā mācību jomā.

Paldies skolas dibinātājai Ilzei Kalniņai-Daugai par personisku atbalstu idejas tapšanas brīdī, paldies skolas administrācijai - Edgaram Grīnim un Ilzei Lazdai par organizatorisko atbalstu, IT speciālistam Ērikam Tihanovam par tehnisko konsultāciju un nopietnu ieguldījumu tāmes sagatavošanas laikā, skolotājam Edgaram Čerkovskim par projekta tehnisko konsultēšanu. Kā arī īpaša pateicība RTV absolventei Kristiānai Meškauskai un viņas komandas meitenēm Lindai Fabriciusai un Ritai Purviņai par aktīvu ieguldījumu projekta tapšanā.