Skolas padome 2022./2023.m.g.

Publicēts: 02.12.22

Šodien Rīgas Tālmācības vidusskolā tiekas šī mācību gada skolas padome. Dienas kārtībā jaunā sastāva iepazīšanās un tā apstiprināšana. Direktors iepazīstina ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem un izglītības procesu RTV. Tiek apspriesti jaunumi, aktualitātes, kas saistīti ar RTV. Izvirzām nākotnes vīzijas un plānus RTV mācību procesa un citu jautājumu veicināšanai!