Direktora Edgara Grīņa viedoklis par vidējo izglītību

Publicēts: 13.02.19

Mums jau šodien jādomā par to, kā motivēt jauniešus mācīties un iegūt vidējo izglītību.
TĀLMĀCĪBA IR RISINĀJUMS! 
Lasiet Rīgas Tālmācības vidusskoladirektora Edgara Grīņa viedokli:

https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/skolas-direktors-lai-jauniesi-gribetu-macities-vidusskolai-ir-jabut-sasniedzamai-14214310?fbclid=IwAR3pGMAqs8Tu1LgIufWhWAaQtW_hDalj1ZBTQnIz2TnTXvDmc4RfxH8K4JA