Edgars Čerkovskis par LIFE projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā"

Publicēts: 22.11.23

Latvijā, kur atkritumu apsaimniekošana ieņem būtisku vietu ilgtspējīgā attīstībā, notika nozīmīga sanāksme LIFE projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā" ietvaros. Šajā sanāksmē dažādas organizācijas pulcējās, lai diskutētu par priekšlikumiem sociālās uzņēmējdarbības iekļaušanai atkritumu apsaimniekošanas procesā.

RTV pedagogs, EKA aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības programmas direktors, LEA valdes loceklis Edgars Čerkovskis sniedza savu redzējumu par aprites ekonomikas integrēšanu mācību procesā un dalījās RTV pieredzē par aprites ekonomikas pasniegšanu un mācību materiālu izstrādi , izceļot iespējas un priekšrocības, kādas rodas, apvienojot sociālo uzņēmējdarbību ar atkritumu apsaimniekošanu izglītības procesā.

Sanāksmes dalībnieki pulcējās ar mērķi veicināt jaunas idejas un inovācijas, kā risināt atkritumu pārvaldības izaicinājumus, pievēršot īpašu uzmanību sociālās uzņēmējdarbības aspektiem. Šajā kontekstā piedalījās vairāki ievērojami eksperti un pārstāvji no dažādām organizācijām.

ZAAO izpilddirektore Ieva Barutina un Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova dalījās savā pieredzē un redzējumā par to, kā sociālā uzņēmējdarbība var veicināt atkritumu apsaimniekošanas ilgtspēju. Biedrības "Zero Waste Latvia" projektu vadītāja Evija Ozola-Ozoliņa, SIA "Eco Baltia vide” projektu vadītāja Diāna Baranovska, kā arī Cēsu novada Bezatkritumu kopienas vadītāja Lāsma Ozola un eksperte Kristīne Āboliņa sniedza svarīgu ieguldījumu, piedāvājot dažādus risinājumus un pieejas šīm aktualitātēm.

Sanāksmi vadīja LSUA valdes priekšsēdētāja Regita Zeiļa, pārstāvot nozīmīgu sabiedrisku aspektu šajā jautājumā.

Šī sanāksme ne tikai veicināja informācijas un pieredzes apmaiņu, bet arī lika pamatus jaunām idejām un turpmākai sadarbībai. Tā atspoguļo uzņēmējdarbības, ilgtspējas un sabiedrības kopējo apņemšanos radīt pozitīvas pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Latvijā.

Turpmākās aktivitātes LIFE projektā "Atkritumi kā resursi Latvijā" norisināsies, stiprinot sadarbību starp dažādām iesaistītajām organizācijām un veicinot ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, iekļaujot sociālo uzņēmējdarbību šajā procesā.