RTV skolēnu sasniegumi olimpiādēs

Publicēts: 02.05.24

Mācību priekšmetu olimpiādes ir skolēnu zināšanu novērtējums. Tās tiek rīkotas, lai ieinteresētu skolēnu attiecīgā mācību priekšmeta apguvē, rosinātu veselīgu sacensību garu, veicinātu tiekšanos pēc augstākiem rezultātiem.

Šajā, 2023./ 2024. mācību gadā, mūsu skolēni aktīvi piedalās visās olimpiādēs un arī plūc laurus!

12. klases students Herberts Vilhelms sasniedz augstus rezultātus jau ceturtajā olimpiādē šajā mācību gadā! Hip - hip - urā! 🥳 3. vieta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģeogrāfijas 41. olimpiādes 2. posmā! 🥉

12. klases skolniece Paula ieguvusi 2. vietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģeogrāfijas 41. olimpiādes 2. posmā un ir izvirzīta uz Valsts ģeogrāfijas 41. olimpiādi! Lepojamies! 🥳🥈

14. februāris šogad patiešām liela svētku diena. Mūsu 12. klases skolniece Marta Nikola ieguvusi 3. vietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posmā un ir ielūgta piedalīties Ekonomikas valsts olimpiādē 22. februārī! 🥉

Lepojamies ar mūsu studentu augstajiem olimpiāžu saniegumiem! 🥰

2024. gads mūsu RTV skolēniem ir sācies ar lieliem panākumiem. Mūsu 10. klases skolēns Rūdolfs Puriņš ieguvis 2. vietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības informātikas (programmēšanas) 37.olimpiādes 2.posmā! Par augstajiem sasniegumiem, Rūdolfs ir uzaicināts piedalīties Valsts olimpiādē Kuldīgā! Lepojamies!

Jauna nedēļa nes jaunus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs. Mūsu 12. klases skolēns Nikita Rjabokoņs ieguvis atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos Vācu valodas valsts 54. olimpiādes 2. posmā!

Lepojamies un suminām! 

Lepojamies ar mūsu skolēna Herberta Vilhelma Fimbauera augstajiem sasniegumiem ģeogrāfijas olimpiādēs! 🏆
Īpašu pateicību izsakām mūsu ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par atbalstu!

Izglītībā ir spēks! 📈

Mūsu 12. klases students Herberts Vilhelms mūs turpina pārsteigt ar jauniem, augstiem sasniegumiem Jauno ģeogrāfu skolas organizētajās ģeogrāfijas olimpiādēs. 🏆

20. janvārī Herberts Vilhelms ieguva 2. vietu skolēnu sastādīto uzdevumu ģeogrāfijas olimpiādē, bet 9. martā Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē viņš ieguva godpilno 1. vietu. Turklāt viņam izdevās lielajā konkurencē uzvarēt, pārstāvot mūsu skolas komandu vienam pašam (citās komandās bija 3 dalībnieki).

Lepojamies ar mūsu studentiem! 🥳

20. aprīlī mūsu erudītais 12. klases students Herberts Vilhelms pierādīja savas zināšanas Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas atklātajā ģeoloģijas olimpiādē un izcīnīja 2. vietu! Lai gan Herberts Vilhelms pats uzskata, ka ģeoloģija nav viņa stiprā puse, olimpiādes rezultāti pierāda pretējo. 🏆

Lepojamies un pateicamies mūsu lieliskajam ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par atbalstu! 🥳