Starptautiskā projekta “Circular STEM” seminārs Serbijā

Publicēts: 30.04.24

Rīgas Tālmācības vidusskola turpina veikt soli uz priekšu izglītības inovācijās, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunu mācību metodoloģiju attīstībā Eiropā, aktīvi piedaloties starptautiskā projektā "Circular STEM".

Šī projekta ietvaros Rīgas Tālmācības vidusskolas sociālo zinātņu pedagogs Edgars Čerkovskis un direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš nesen devās uz Serbiju, vienā no sešām sadarbības valstīm, lai 3 dienu ilgā vizītē kopā ar partneriem no Vācijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles novērtētu paveikto darbu. Kopā tika izstrādāti 6 mācību moduļi, organizētas fokussgrupas un radīta mācību vide un praktiskās darbnīcas.

 

 

"Mums ir liels prieks un paveicies ar tik novatoriskiem partneriem, kuri palīdz mums turpināt ieviest inovācijas mūsu skolas mācību procesā," norāda Edgars Čerkovskis, viens no projekta dalībniekiem.

 

 

 

Serbijas galvaspilsētā Belgradā, Rīgas Tālmācības vidusskolas komanda aktīvi piedalījās moduļu apmācībās, pievēršoties tematiem par "Aprites ekonomikas izaicinājumiem un projektiem", "Aprites ekonomikas tendencēm" un "Digitālās prasmes un rīki aprites ekonomikā". Īpaši jāuzsver modulis "Digitālās prasmes un rīki aprites ekonomikā", kuru izstrādāja un vadīja Edgars Čerkovskis.

Pēc apmācībām un praktiskajām darbnīcām eksperti kopā ar projekta kolēģiem no citām valstīm devās pastaigā pa Belgradas vēsturisko centru, piedaloties projekta oficiālajās vakariņās, lai kopīgi pārrunātu dienas gaitā iegūtās atziņas un turpinātu veiksmīgu sadarbību.

 

Ričards Kalniņš par projektu saka tā: “Šis projekts man sniedza ne tikai iespēju iegūt jaunas zināšanas par aprites ekonomiku, bet arī iesaistīties starptautiskā sadarbībā, paplašinot savu redzesloku un iegūt jaunas idejas no kolēģiem no citām valstīm. Tas palīdzēs man attīstīt gan profesionālo, gan personīgo kompetenci, piedaloties jaunu mācību metodikas un tehnoloģiju izstrādē, kas veicina inovācijas un mūsdienīgas pieejas izglītības procesā

apvienojot STEM ar aprites

ekonomikas modeli.”

 

 

 

Rīgas Tālmācības vidusskola apliecina turpmāko apņemšanos uzņemties lomu izglītības inovāciju veicināšanā un turpināt aktīvu sadarbību starptautiskajās projektu iniciatīvās.

Starptautiskā projekta "Circular STEM" mērķis ir integrēt aprites ekonomiku skolās, nodrošinot STEM priekšmetu skolotājiem nepieciešamās prasmes, lai viņi varētu pielāgot skolu mācību programmas un iekļaut šo tēmu.

Projektu “Aprites ekonomikas kompetences veicināšana STEM skolotājiem (Circular STEM)” finansē un atbalsta Eiropas Komisija, Erasmus+ programma, KA220-SCH - Sadarbības partnerības skolu izglītībā (Projekta granta līgums Nr. 2022-1-PT01-KA220-SCH-000086954).