Direktors projekta vizītē Magdeburgā

Publicēts: 29.04.19

Rīgas Tālmācības vidusskola direktors Edgars Grinis projekta Erasmus+ "LICTED - Lasītprasme un IKT pieaugušo izglītībā lauku kopienās" vizītē Magdeburgā 2019. gada 29., 30. aprilī.

Projekta prioritātes: 
Pedagogu kompetenču paplašināšana un attīstīšana;
uzlabot un paplašināt kvalitatīvas mācību iespējas, kas pielāgotas atsevišķu pieaugušo ar zemām prasmēm vai zemu kvalifikāciju vajadzībām.

Licted -Literacy and ICT in Adult Education in Rural Communties