Diskusija IZGLĪTĪBU VISIEM

Publicēts: 20.06.19

Diskusija IZGLĪTĪBU VISIEM. Rīgas Tālmācības vidusskola iepazīstina ar projekta LICTED "Lasītprasme
un IKT pieugušo izglītībā lauku reģionos" rezultātiem. 

Diskusijas dalībnieki dalījās ar viedokļiem par jautājumiem:
- Kā nodrošināt, lai izglītojamajiem, kuri pametuši mācības, būtu iespēja atgriezties skolā?
- Vai skolas ir gatavas uzņemt izglītojamos ar zemām prasmēm?
- Izglītība Latvijā lauku rajonos, vai tā pieejama visiem?
- Vai TĀLMĀCĪBA ir RISINĀJUMS?

FOTOGALERIJA