Jaunie vidusskolas KOMPLEKTI

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā šādus komplektus --> jaunajā vidusskolas modelī:

**Ģeogrāfiju II var mainīt ar fiziku II, ķīmiju II vai bioloģiju II


Katrā RTV piedāvātajā komplektā īpašos gadījumos iespējamas izmaiņas – atsevišķu mācību priekšmetu vai eksāmenu maiņas. Pastāv arī unikāla iespēja studentam veidot savu individuālu izglītības programmu atbilstoši obligātajiem valsts nosacījumiem.

Katras programmas apguvei būs izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās vidēji 3 mācību priekšmeti.

 1. RTV mācību e-vidē būs pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
 2. Par katru kursa moduli notiks konsultācijas-vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 3. Ieteicams izveidot savu mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm un iespējām.
 4. Katra mācību modulis pēc noteikta grafika noslēdzas ar testu vai ieskaiti mācību priekšmetā. Pārbaudes darbi jāpilda online RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
 5. Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, var ieskaiti kārtot vēlreiz 2. variantā.
 6. Var saņemt individuālu tiešsaistes konsultāciju, sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.

SĀKT MĀCĪTIES

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Mācību maksa:

Mācību maksa: 

10. - 12. klase EUR 47.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas un vebināru ieraksti;
 • konsultācijas/vebināri pirms katras pārbaudes darbiem ;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • tiešsaistes konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos.

Vidējā vispārējā izglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā Latvijas vai pasaules koledžā vai augstskolā un paver Tavai nākotnei jaunas iespējas!