Kā mācīties tālmācībā

Kā mācīties tālmācībā?

Kā notiek tālmācība?

Iestājoties skolā, Tu noteikti esi apņēmies to arī absolvēt. Atceries, ka mācības ilgs tikai noteiktu laiku – gadu, divus vai trīs, atkarībā no tā, kurā klasē esi iestājies. Lai mācības veiktos, jāmēģina ievērot dažus nosacījumus:

 • Vislabāk uz mācību laiku ir iekārtot sev noteiktu dienas vai nedēļas ritmu, kad mācīties. Viss mācībām vajadzīgais vienmēr ir pieejams RTV mācību e-vidē.
 • Katru mēnesi jāmācās tikai vidēji trīs mācību priekšmeti, tādēļ varēsi koncentrēt savus spēkus un uzmanību.
 • Katrā mācību priekšmetā notiek vebināri / konsultācijas tiešsaistē. Nekur nav jābrauc - ieslēdz datoru un piedalies!
 • Mēneša beigās jāieplāno laiks ieskaitēm.
 • Ja kaut kas gadījies un rezultāts nav sekmīgs – sazinies ar pedagogu vai skolu un divu nedēļu laikā saņem ieskaites otru variantu.
 • Piecu dienu laikā saņemsi vērtējumu par izpildītajām ieskaitēm.
 • Ja nepieciešams, izveidosim Tev individuālu mācību plānu.
 • Vislabākais mācību rezultāts - ja, saņemot atestātu, tev jau paliek žēl, ka mācības beigušās un domas sarosās - ko un kur mācīties tālāk?

sākt mācīties
 

Mācību līdzekļi RTV mācību e-vidē

Mācību materiāli

Katram audzēknim tiek izveidots savs individuālais profils Rīgas Tālmācības vidusskolas mācību e-vidē, piešķirot lietotājvārdu un paroli.

 • RTV mācību e-vidē katram mācību priekšmetam ir izveidoti īpaši tālmācībai paredzēti mācību materiāli.
 • Mācību materiālus veidojuši pieredzējuši pedagogi un tajos, atbilstoši obligātajam mācību saturam, īsi un koncentrēti izklāstīts viss būtiskais, lai sagatavotos ieskaitei.
 • Mācību materiāls ir pieejams jebkurā laikā, kad rodas brīdis mācībām.
 • Mācību materiālā ietverti padomi, kā mācīties, kā arī pašpārbaudes uzdevumi un vingrinājumi, lai vari pats pārliecināties, ka mācību saturs ir apgūts.
 • Mācību līdzekļus drīkst lietot arī ieskaites pildīšanas laikā.

Videolekcijas

 • Katram mācību priekšmetam RTV mācību e-vidē ir iekļautas videolekcijas.
 • Videolekcijās Rīgas Tālmācības vidusskolas pedagogi izklāsta galvenās tēmas, izskaidro uzdevumu risināšanas piemērus u.c., kas palīdz labāk apgūt mācību saturu.
 • Videolekcijas ir pieejamas jebkurā laikā, kad rodas brīdis mācībām.
 • Videolekcijas piedāvājam kā ieteicamo papildus mācību līdzekli, lai nostiprinātu iegūtās zināšanās.

Konsultācijas - vebināri

Pirms ikmēneša ieskaitēm tiek piedāvāta iespēja piedalīties virtuālās konsultācijās jeb vebināros, lai labāk sagatavotos gaidāmajām ieskaitēm. Tā ir iespēja sazināties ar pedagogu reālā laikā, lai uzdotu interesējošos jautājumus.

 • Ja nav iespējas piedalīties vebinārā tiešsaistē, pēc tam var noskatīties ierakstu.
 • Individuālai konsultācijai vari sazināties ar pedagogu Skype/Zoom/WhatsApp
 • Vienmēr vari uzdot jautājumus, nosūtot tos pedagogam e-vidē.
 • Jebkuru savu jautājumu droši sūtīt uz e-pastu [email protected]  un Rīgas Tālmācības vidusskolas pieredzējušie darbinieki atbildēs vai nodos informāciju atbilstošajam pedagogam!

Testi un ieskaites

 • Kad ir izstudēti mācību materiāli un saturs apgūts – laiks pildīt ieskaites. Seko savam ieskaišu grafikam!
 • Saskaņā ar RTV izglītības programmu ik mēnesi ir jāapgūst 3-4 mācību priekšmeti un katrā no tiem jānokārto ieskaite.
 • Ja esi izvēlējies mācīties intensīvāk vai tieši otrādi – lēnāk, tad izstrādājam individuālu mācību un ieskaišu grafiku.
 • Ieskaites pildīšanas laikā drīkst izmantot tālmācības mācību līdzekļus, kā arī citus uzziņas avotus.
 • Vērtējums ieskaitē un pedagoga komentāri ir apskatāmi Tavā profilā ne vēlāk kā piecu dienu laikā.
 • Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, ieskaiti iespējams pārrakstīt divu nākamo nedēļu laikā.

Valsts pārbaudījumi - eksāmeni

9. klases noslēgumā jānokārto šādi valsts pārbaudījumi:

 • eksāmens latviešu valodā,
 • matemātikā,
 • Latvijas vēsturē,
 • angļu valodā.

12. klases noslēgumā visiem obligāti ir trīs eksāmeni:

 • centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • centralizētais eksāmens matemātikā;
 • centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (RTV piedāvā izvēlēties angļu, vācu vai krievu valodu).

Ceturto eksāmenu students var izvēlēties. Rīgas Tālmācības vidusskolā iespējams izvēlēties vienu no šādiem centralizētajiem eksāmeniem:

 • Latvijas un pasaules vēsturē;
 • bioloģijā;
 • ķīmijā;
 • fizikā;
 • otrajā vai trešajā svešvalodā;

vai vienu no eksāmeniem, kurus organizē Rīgas Tālmācības vidusskola:

 • informātikā;
 • ekonomikā;
 • psiholoģijā.
 1. Valsts eksāmenu datumus un laiku nosaka Ministru kabinets.
 2. Eksāmenus var nokārtot tikai ierodoties klātienē.
 3. No valsts eksāmeniem var saņemt atbrīvojumu veselības stāvokļa dēļ Ministru kabineta noteiktā kārtībā (MK noteikumi Nr.112).
 4. Lai saņemtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, ir jābūt iegūtiem vērtējumiem gadā visos mācību priekšmetos un jābūt nokārtotiem visiem četriem eksāmeniem. Tikai viens vērtējums drīkst būt zemāks par 4 ballēm.
 5. Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir jābūt iegūtiem vērtējumiem gadā visos mācību priekšmetos un jābūt nokārtotiem vismaz četriem eksāmeniem. Neviens vērtējums gadā nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm.